Rozbudowa kamienicy
 Przedmiotem projektu była rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego-usługowego przy ul. Starowiejskiej 47 w Gdyni. Zakres obejmował między innymi dobudowę dźwigu osobowego, dostosowanie zabytkowego budynku do aktualnych wymogów ochrony ppoż. oraz dostępu osób niepełnosprawnych. Zakres dostosowań obejmował przebudowę - wykonanie nowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażenie w urządzenia oddymiające oraz zagospodarowanie terenu z przebudową przyłącza gazu. Przewidziano też prace remontowe w klatkach schodowych oraz części elewacji przy planowanej rozbudowie. 
 Budynek istniejący - trój-bryłowy na planie litery „U”, posiadający sześć kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną. Całość przykryta dachami pulpitowymi o zmiennym nachyleniu. Każda z 3 części – brył skomunikowana jest własną klatką schodową. Klatki posiadają wejścia od strony wewnętrznego podwórka, klatka w części środkowej dodatkowo od strony ulicy Starowiejskiej.  
 Funkcją przewodnią jest funkcja mieszkaniowa. Parter budynku stanowi funkcja usługowa – sklepy, przychodnia lekarska. Wybrane lokale mieszkalne na wyższych kondygnacjach częściowo zaadaptowane na cele biurowe oraz usług. W podpiwniczeniu mieszczą się komórki lokatorskie, zaplecze cukierni oraz pomieszczenia techniczne. 
 Charakterystyczne parametry budynku: 
- Liczba kondygnacji – 6 nadziemnych + 1 podziemna 
- Powierzchnia netto – 3036,7m2 
- Kubatura budynku – 15413 m3 
- Długość – 31,50m 
- Szerokość – 25,40m 
- Wysokość – 21,40m 
 Głównym przeznaczeniem rozbudowy było ułatwienie mieszkańcom kamienicy dostępu do wyższych kondygnacji budynku poprzez wykonanie dźwigu osobowego z kabiną przelotową przy środkowej klatce schodowej oraz zewnętrznych pomostów zapewniających komunikację z pozostałymi klatkami.  
 W celu skorzystania z windy użytkownicy mają możliwość wejścia do klatki środkowej od strony ul. Starowiejskiej (wejście główne) lub nowo-projektowanym wejściem od strony podwórka. Przystanki przewidziano na poziomie każdego ze spoczników między kondygnacyjnych klatek schodowych za wyjątkiem najniższego. Dzięki zastosowaniu windy przelotowej, na każdym z przystanków (prócz parteru) istnieje możliwość wyjścia bezpośrednio na spocznik klatki środkowej lub na zewnętrzną, otwartą kładkę prowadzącą na spoczniki klatek bocznych. 
Zapewniono możliwość wyjścia na dach z każdej z klatek schodowych przez zastosowanie klap dymowych z funkcją wyłazu.  
 Całość rozwiązania jest podyktowana wymaganiami planu miejscowego, w szczególności dotyczących ochrony zabytków oraz obowiązującymi przepisami w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych, ppoż., zacieniania i przesłaniania, a także względami ekonomicznymi. 
 Forma rozbudowy wynika z poszanowania zastanego, zabytkowego budynku i analizy potrzeb planowanej inwestycji. Inwestycje zaplanowano w sposób niezmieniający historycznej formy i wyrazu architektonicznego budynku. Przyjęte rozwiązania w zakresie mają na celu wyraźne odróżnienie projektowanych elementów od zabytkowej substancji istniejącego budynku. Zastosowanie nowoczesnej, stalowej konstrukcji, szklanych fasad, balustrad i ażurowych pomostów eksponuje granice między „nowym” a „starym”. Jednocześnie dosłowna transparentność rozbudowy pozostawia czytelną pierwotną, zabytkową formę budynku 
 Uzyskano Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w zakresie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku  
 Istniejący budynek był zrealizowany w technologii tradycyjnej w latach trzydziestych XX wieku. Posadowienie bezpośrednie za pomocą ław. Ściany Konstrukcyjne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o zmiennej grubości Stropy - Typu Kleina, płyta lekka z wypełnieniem ceramiką małowymiarową. Schody żelbetowe, stopnie policzkowe. Stropodach drewniany, płatwiowy. 
 Konstrukcję szybu windy stanowi szkielet stalowy ramowy z rur stalowych wewnątrz, którego znajduje się winda wraz z mechanizmem jezdnym. Podszybie w postaci ścian żelbetowych monolitycznych opartych na płycie fundamentowej. Pomosty w postaci rusztu wspartego na odchodzącym od trzonu wsporniku oraz na istniejącym budynku z jednej strony , a z drugiej wsparty na ramie stalowej posadowionej bezpośrednio przy budynku. Rama z rur stalowych wsparta na ławie.  

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, ze przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest ER STUDIO Robert Ereciński Architekt z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 22/1 w Gdyni, 81-356, e-mail: erstudio@erstudio.pl, tel. 501797111.
Przepisz tekst z obrazka.   
WYŚLIJ > 
KONTAKT

e-mail: erstudio@erstudio.pl

M:+48 501 797 111

ADRES

ER_STUDIO  
Robert Ereciński ARCHITEKT 
ul. Starowiejska 22/1  
81-356 Gdynia
POLAND 


© ER_studio Robert Ereciński